stubbfräsNINg Gräddö

Behöver du hjälp med stubbfräsning i Gräddö? | Anlita ett lokalt företag | Vi finns i Gräddö!

 • Gratis hembesök i hela Gräddö
 • Offert med fast pris och RUT-avdrag
 • Heltäckande arboristtjänster inom
 • trädfällning, beskärning, bortforsling,
 • flisning och stubbfräsning

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Vi tar bort dina stubbar i Gräddö

Omgivet av vacker natur och många skogsområden ingår Gräddö i en helt unik kust- och skärgårdsmiljö. Platsen har sedan långt tillbaka i tid varit ett populärt område för både sommar- och permanenthus.

Gräddö är ett hem för en mängd olika trädslag, inklusive tall, gran och björk. Gräddö är även hem för ett stort utbud av vilda och fridlysta blommor och andra växter. Många mark- och tomtägare vill skydda och bevara den unika floran som ingår i området och är därför mycket måna om att avverka sina träd och stubbar på ett varsamt sätt.

Trots att det gått många år sedan stormen Alfrida drog in över Gräddö i början av 2019, står många rotvältor och stubbar ännu kvar. Gräddö var ett av de absolut värst drabbade områdena. Skadorna var omfattande och även om flera år passerat sedan dess, arbetar både mark -och tomtägare fortfarande med röjningsarbetet i stormens spår.

Vi erbjuder heltäckande stubbfräsning av både fällda träd, stormfällda träd och rotvältor. Allt utfört av våra proffsiga specialister med maskiner som lämnar minimalt avtryck på marken efter sig. Självklart kan du även kontakta oss för tjänster inom trädfällning och beskärning av träd.

Många kunder i Gräddö kontaktar oss

Många hör av sig till oss för att ta bort stubbar i sin trädgård. Orsaken är ofta helt visuell. En stubbe kan utgöra en ful detalj i en trädgård, vilket försämrar trädgårdens övergripande utseende.

Men det kan också utgöra en säkerhetsrisk. Stubbar som är placerade i trädgården där många personer rör sig kan utgöra en risk för att man snubblar. De kan också ta upp plats i trädgården som man kanske skulle vilja använda till andra växter eller utomhusaktiviteter. Stubbar kan också locka till sig skadedjur som myror, som sedan sprids till andra delar av trädgården. I värsta fall kan myrorna även sprida sig till huset.

Ett annat skäl för att ta bort en stubbe kan vara tanken på framtida tillväxt. Om stubben fortfarande lever kan rötterna fortsätta att växa och sprida sig genom att spira nya skott. Det medför risk för skador på närliggande växter och byggnader. Genom att ta bort en stubbe kan området istället användas för ny plantering och konstruktion.

Olika metoder för att ta bort stubbar

För att ta bort stubbar finns det flera olika metoder. Dessa inkluderar:

 • Stubbfräsning: Det här är en process för att ta bort stubbar med hjälp av en maskin som kallas ”stubbfräs”. En stubbfräs tuggar ner stubben till flis. Oftast fräser man ner stubben till ett djup av flera centimeter under markytan.
 • Handgrävning: Den här metoden innebär att stubben och rötter grävs bort med hjälp av olika verktyg som spett, hackor och yxor. Det är en extremt arbetsintensiv metod, speciellt om rötterna vuxit runt och omslutit stenar. Men metoden kan vara effektiv för stubbar av lite mindre slag.
 • Kemikalier: Detta innebär att man borrar ett hål i stubben och för att sedan fylla det med en kemisk lösning. Kemikalierna gör att stubben med tiden ruttnar och bryts ner. Här krävs det lite mer tålamod, då du inte kan räkna med att stubben är borta över en dag.
 • Bränn upp: Genom att borra hål i stubben och fylla dem med ett brandfarligt material, för att sedan tända eld. Den här metoden kräver en stor försiktighet i utförandet. Den kan även vara olaglig i vissa delar av landet, då det finns hög risk för spridning av eld och glöd genom stubbens rötter till andra delar av området. Tänk på att trädets rotsystem många gånger är minst lika stort som trädets lövkrona. Om en glöd eller brand startar kan den snabbt sprida sig till stora områden.
 • Grävmaskin: Genom att använda en grävmaskin kan stubben och rötter grävas bort. Ett relativt tidseffektivt alternativ, om än dyrt då grävmaskinen kan orsaka stora skador och avtryck på omkringliggande mark och gräsmatta.

Det finns för- och nackdelar med varje alternativ av metod, och du bör därför noggrant utvärdera vilket val som är det bästa i just din specifika situation.

Stubbfräsning pris i Gräddö

Tjänster inom stubbfräsning vi erbjuder

Djupeskog Trädfällning erbjuder tjänsten stubbfräsning i Gräddö.

Stubbfräsning är förloppet att ta bort trädstubbar med hjälp av en specialiserad maskin som kallas stubbfräs. Maskinen har ett skärhjul med vassa tänder som roterar i hög hastighet. Operatören styr maskinen över stubben och låter skärhjulet tugga bort stubben tills den är fräst ner till marknivå.

Den malda flisen kan lämnas på plats för att användas som kompost. Alternativt avlägsnas så att hålet kan fyllas upp med jord eller annat råmaterial för att skapa en platt yta.

Maskinen är utrustad med säkerhetsfunktioner såsom en skärm för att skydda föraren och ett kontrollhandtag som gör att föraren kan styra maskinen med precision. En stubbfräs drivs vanligtvis av en professionell arborist eller trädfällare.

Metoden används oftast i första hand för att förbereda marken för omplantering alternativt en nybyggnation.

En av de vanligaste frågorna vi får till oss är just hur mycket stubbfräsning i Gräddö området kostar. Eftersom vi, precis som med trädfällning, vill ge dig ett rättvist och tydligt pris specifikt för de stubbar du vill ha hjälp med erbjuder vi helt kostnadsfria hembesök.

Priser och serviceområden

Vi prissätter tjänsten per dm i diameter, med ett normalt fräsdjup på 10 cm. Dessutom tillkommer en engångsavgift för framkörning och maskin. Även om det blir ett högre totalpris för 10 stubbar i jämförelse med en, blir priset per stubbe lägre.

Priset på stubbfräsning kan påverkas av flera faktorer, inklusive:

 • Storlek på stubben: Större stubbar kommer att kräva mer tid och ansträngning att fräsa, vilket kan öka kostnaden.
 • Stubbens placering: Stubbar som ligger i svåråtkomliga områden, såsom branta sluttningar eller trånga utrymmen, kan vara svårare att fräsa och kan kosta mer.
 • Antal stubbar: Även om det blir ett högre totalpris för fler stubbar i jämförelse med en, blir priset den totala kostnaden lägre pga. att avgift för framkörning och maskin endast utgår en gång per tillfälle.
 • Typ av träd: Vissa typer av träd, som lövträ, kan vara svårare att fräsa än andra, vilket kan påverka kostnaden.
 • Tillgänglighet: Vissa stubbar finns i områden som är svåra att nå, eller mitt i en trädgård, eller nära tex. mycket stenar, detta kan påverka kostnaden.
 • Avfallshantering: Om du som kund vill ha bortforsling av det kvarvarande materialet kan detta påverka kostnaden.

Det är viktigt att notera att priserna kan variera beroende på område och leverantör. Vi rekommenderar därför att du tar in flera offerter för kunna jämföra priser.

Stubbfräs Gräddö

När vi jobbar i Gräddö använder vi en maskiner från tillverkaren Bandit Industries som är tillverkare av tung utrustning för trädvårds- och landskapsindustrin. Företaget är känt för sin högkvalitativa, hållbara och pålitliga utrustning, inklusive Bandit maskiner för stubbfräsning.

Trots maskinens höga kapacitet och kraftfulla motor är den designad för att stubbar av olika storlekar och typer. Den är även lätt att manövrera för en person. Med sin flexibla 70 cm bredd och larvfötter kommer den in på de flesta ställen och lämnar därför ett minimalt fotavtryck på marken och gräsmattan. I videon här intill kan du se hur maskinen arbetar.


Vanliga frågor stubbfräsning

Här har vi samlat svar på vanliga frågor vi får om stubbfräsning. Självklart går det utmärkt att kontakta oss direkt om du har undrar över något som inte finns med här.

Frågor och svar

Kostnaden för stubbfräsning kan variera beroende på faktorer som storleken på stubben, placering och antal stubbar som ska fräsas. Vi rekommenderar att du tar in flera offerter för att jämföra priser.

Fräsdjupet beror på stubbens storlek och stubbfräsens kapacitet. Vanligtvis fräser man ner stubben till ett djup av cirka 10 cm under markytan.

En professionell stubbfräsare kan fräsa en stubbe ner till ett djup av flera centimeter under markytan, men den kanske inte helt kan ta bort hela rotsystemet.

Tiden det tar att fräsa en stubbe beror på stubbens storlek, typen av träd och stubbfräsens kapacitet. I genomsnitt kan det ta allt från 30 minuter till några timmar att fräsa en stubbe, beroende på storleken.

En stubbfräs kan potentiellt skada nedgrävda rör, vattenledningar etc. Vi kontrollerar därför med dig som kund om det finns något sådant i marken innan processen för stubbfräsningen påbörjas.

Stubbfräsning kan skapa mycket träflis och sågspån, men de flesta professionella företag snyggar till upp området efter att jobbet är klart. Vi erbjuder också att ta bort det malda materialet från platsen.

Ja, många företag erbjuder uthyrning av stubbfräs. Det är dock viktigt att notera att det kan vara farligt att använda en stubbfräs och att det kräver ordentlig utbildning. Vi rekommenderar dig därför alltid att anlita en professionell om du inte har erfarenhet.


Djupeskog Trädfällning AB

Välkommen att kontakta oss!

Vi svarar gärna på alla dina frågor kring våra tjänster och dina träd.

Andreas Åkerlund, VD

Djupeskog Trädfällning AB

Viktiga aspekter att ha i åtanke när du anlitar en arborist för stubbfräsning i Gräddö

 • Licensiering och försäkring: Se till att företaget är licensierat och försäkrat för att utföra trädfällning och tjänster inom stubbfräsning. Den skyddar dig vid eventuella olyckor eller skador som kan inträffa under arbetet.
 • Erfarenhet: Leta efter en arborist eller trädfällare med bevisad meritlista och erfarenhet av att ta bort träd av liknande storlek och komplexitet som det du behöver ta bort.
 • Säkerhet: Arboristen bör ha en säkerhetsplan på plats för att skydda sina arbetare och din egendom. Be om referenser och kontrollera deras säkerhetstillstånd om möjligt.
 • Utrustning: Företaget bör ha nödvändig utrustning för att säkert och effektivt ta bort trädet, inklusive en kran vid behov.
 • Kostnad: Få uppskattningar från flera aktörer och jämför deras priser och tjänster som erbjuds.
 • Miljöpåverkan: Fundera på du vill planera för att minska miljöpåverkan av fräsningen, såsom återplantering eller bevarande av det omgivande ekosystemet. I så fall kan det vara en god idé att fråga om arboristen erbjuder tjänster inom återplantering.
 • Kommunikation: Se till att arboristen kan kommunicera effektivt och tydligt förklara processen och eventuella problem som kan uppstå.
 • Återställande och bortforsling: Lika viktigt är att bekräfta om företaget kommer att snygga till i området och ta bort ev. träflis och sågspån eller om du själv kommer att behöva ta itu med det, även om de har en plan för att fylla hålet eller återställa området. Kort sagt: tänk på arbetet både före, under och efter.