Stubbfräsning Uppsala

Behöver du hjälp med stubbfräsning i Uppsala? | Anlita ett lokalt företag | Vi finns i Uppsala!

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Vi tar bort dina stubbar i Uppsala


Uppsala kommun är känd för sin biologiska mångfald. Därför är det viktigt att uppmärksamma att området även har historiskt värdefulla träd, som, i kombination med det starka engagemanget för miljöskydd och hållbarhet som präglar området, ger regionen dess unika karaktär. För att belysa detta närmare, regionen bjuder på en rik mångfald av trädarter. Därmed ger området en särskild charm och biologisk betydelse. Här trivs tallar, granar, björkar och ekar, alla karakteristiska för den svenska skogsfloran.

Dessutom bär Uppsala på en rik kulturarv med historiskt värdefulla träd. Därutöver är ett exemplariskt bevis på detta de gamla ekarna i Gamla Uppsala. Med andra ord, dessa ekar, som har stått i generationer, innehar en speciell betydelse för områdets historia och kulturarv. Detta är en värdefull aspekt att beakta då de berättar en historia som sträcker sig tillbaka i tiden och är symboler för Uppsalas långa och fascinerande förflutna.

Uppsala har även den äran att hysa den Uppsala botaniska trädgården. Denna trädgård är en skattkammare av växter och träd från alla hörn av jorden. Även om dess samling är imponerande, har den också en särskild betydelse för forskning och bevarande av växtlivet.

En miljömedveten kommun

Miljömedvetenheten i Uppsala är en annan framträdande egenskap. Kommunen har en stark inriktning på miljöskydd och hållbarhet. Följaktligen inkluderar denna strävan insatser för att vårda och bevara grönområden, skogar och naturområden. I synnerhet har invånarna i Uppsala visat ett starkt engagemang för att skydda träd och naturen i sitt område. Ännu viktigare är att om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen, kan du behöva söka om marklov för att fälla träd eller plantera skog. Ytterligare information hittar du här på Uppsala Kommuns webbsida.

Vi erbjuder heltäckande stubbfräsning i Uppsala av både fällda träd, stormfällda träd och rotvältor. Dessutom utförs allt av våra proffsiga specialister med maskiner som lämnar minimalt avtryck på marken efter sig.

Många kunder i Uppsala kontaktar oss

Dessutom är det många kunder i Uppsala som kontaktar oss. Till detta kommer att många hör av sig till oss för att ta bort stubbar i sin trädgård. Det är viktigt att förstå att orsaken är ofta helt visuell. En stubbe kan utgöra en ful detalj i en trädgård, vilket försämrar trädgårdens övergripande utseende.

Dock kan det också utgöra en säkerhetsrisk. Till skillnad från synliga aspekter kan stubbar som är placerade i trädgården där många personer rör sig utgöra en risk för att man snubblar. Dessutom kan de ta upp plats i trädgården som man kanske skulle vilja använda till andra växter eller utomhusaktiviteter. Också är det en viktig punkt att stubbar kan också locka till sig skadedjur som myror. Ytterligare, dessa myror kan sedan spridas till andra delar av trädgården. I värsta fall kan myrorna även sprida sig till huset.

Ett annat skäl för att ta bort en stubbe genom stubbfräsing kan vara tanken på framtida tillväxt. Därför, om stubben fortfarande lever, kan rötterna fortsätta att växa och sprida sig genom att spira nya skott. Slutligen medför detta risk för skador på närliggande växter och byggnader. Genom att ta bort en stubbe kan området istället användas för ny plantering och konstruktion.

Olika metoder för att ta bort stubbar

För att ta bort stubbar finns det flera olika metoder. Dessa inkluderar:

 • Stubbfräsning: En process för att ta bort stubbar genom att använda en stubbfräsmaskin. Maskinen tuggar ner stubben till under marknivå.
 • Handgrävning: Den här metoden innebär att manuellt gräva runt stubben och rötter med hjälp av olika verktyg som spadar, hackor och yxor. Det är en arbetsintensiv metod men kan vara effektiv för mindre stubbar.
 • Kemikalier: Detta innebär att man borrar ett hål i stubben och sedan fyller den med en kemisk lösning. Kemikalierna gör att stubben ruttnar och bryts ner med tiden.
 • Bränn upp: Även denna metod går ut på att man borrar ett hål i stubben, fyller dem med ett brandfarligt material och sedan tänder eld. Stor försiktighet krävs och denna metod kan vara olaglig i vissa områden, då det finns hög risk för spridning av eld och glöd genom stubbens rötter till andra delar av området. Glöm inte att ett träds rotsystem många gånger kan vara dubbelt så stort som trädets lövkrona.
 • Grävmaskin: Ytterligare ett sätt att ta bort en stubbe och rötter är att använda en grävmaskin.

Det finns för- och nackdelar med varje alternativ av metod, och du bör därför noggrant utvärdera vilket val som är det bästa i just din specifika situation.

Stubbfräsning pris i Uppsala

Professionell stubbfräsning i Uppsala

Djupeskog Trädfällning är din pålitliga partner för stubbfräsningstjänster i Uppsala med omnjed.

Vår process för att avlägsna trädstubbar använder en avancerad stubbfräsmaskin. Denna effektiva maskin är utrustad med ett rotationshjul försedd med skarpa tänder som snabbt bryter ner stubben till under jordytan.

Efter fräsningen kan de genererade flisorna användas som kompost på platsen, eller tas bort för att ge plats åt ny jord eller annat fyllnadsmaterial. Detta skapar en jämn och ren yta, perfekt för plantering eller byggprojekt.

Vår stubbfräsmaskin som vi använder oss av är konstruerad med säkerheten i åtanke, med skydd för operatören och kontrollhandtag för exakt manövrering. Denna utrustning hanteras av våra erfarna arborister och trädfällningsexperter.

Stubbfräsning är ett idealiskt val för att förbereda ett område för nya projekt, vare sig det är för plantering eller byggnation.

Många frågar oss om kostnaden för stubbfräsning i Uppsala. Vi på Djupeskog Trädfällning förstår vikten av transparenta och rättvisa priser. Därför erbjuder vi kostnadsfria hembesök för att ge en skräddarsydd offert baserat på dina specifika behov.

Priser och serviceområden i Uppsala

Vi prissätter tjänsten per dm i diameter, med ett normalt fräsdjup på 10 cm. Dessutom tillkommer en engångsavgift för framkörning och maskin. Även om det blir ett högre totalpris för 10 stubbar i jämförelse med en, blir priset per stubbe lägre.

Priset på stubbfräsning i Uppsala kan påverkas av flera faktorer, inklusive:

 • Storlek på stubben: Större stubbar kommer att kräva mer tid och ansträngning att fräsa, vilket kan öka kostnaden.
 • Stubbens placering: Stubbar som ligger i svåråtkomliga områden, såsom branta sluttningar eller trånga utrymmen, kan vara svårare att fräsa och kan kosta mer.k,lö
 • Antal stubbar: Även om det blir ett högre totalpris för fler stubbar i jämförelse med en, blir priset den totala kostnaden lägre pga. att avgift för framkörning och maskin endast utgår en gång per tillfälle.
 • Typ av träd: Vissa typer av träd, som lövträ, kan vara svårare att fräsa än andra, vilket kan påverka kostnaden.
 • Tillgänglighet: Vissa stubbar finns i områden som är svåra att nå, eller mitt i en trädgård, eller nära tex. mycket stenar, detta kan påverka kostnaden.
 • Avfallshantering: Om du som kund vill ha bortforsling av det kvarvarande materialet kan detta påverka kostnaden.

Det är viktigt att notera att priserna kan variera beroende på område och leverantör. Vi rekommenderar därför att du tar in flera offerter för kunna jämföra priser.

Stubbfräs Uppsala

När vi jobbar i Uppsala använder vi en maskiner från tillverkaren Bandit Industries som är tillverkare av tung utrustning för trädvårds- och landskapsindustrin. Företaget är känt för sin högkvalitativa, hållbara och pålitliga utrustning, inklusive Bandit stubbfräsmaskiner.

Trots maskinens höga kapacitet och kraftfulla motor är den designad för att stubbar av olika storlekar och typer. Den är även lätt att manövrera för en person. Med sin flexibla 70 cm bredd och larvfötter kommer den in på de flesta ställen och lämnar därför ett minimalt fotavtryck på marken och gräsmattan. I videon här intill kan du se hur maskinen arbetar.


Vanliga frågor om stubbfräsning

Här har vi samlat svar på vanliga frågor vi får om stubbfräsning. Självklart går det utmärkt att kontakta oss direkt om du har undrar över något som inte finns med här.

Frågor och svar

Kostnaden för stubbfräsning kan variera beroende på faktorer som storleken på stubben, placering och antal stubbar som ska fräsas. Vi rekommenderar att du tar in flera offerter för att jämföra priser.

Fräsdjupet beror på stubbens storlek och stubbfräsens kapacitet. Vanligtvis fräser man ner stubben till ett djup av cirka 10 cm under markytan.

En professionell stubbfräsare kan fräsa en stubbe ner till ett djup av flera centimeter under markytan, men den kanske inte helt kan ta bort hela rotsystemet.

Tiden det tar att fräsa en stubbe beror på stubbens storlek, typen av träd och stubbfräsens kapacitet. I genomsnitt kan det ta allt från 30 minuter till några timmar att fräsa en stubbe, beroende på storleken.

Stubbfräsmaskinen kan potentiellt skada nedgrävda rör, vattenledningar etc. Vi kontrollerar därför med dig som kund om det finns något sådant i marken innan processen för stubbfräsningen påbörjas.

Stubbfräsning kan skapa mycket träflis och sågspån, men de flesta professionella företag snyggar till upp området efter att jobbet är klart. Vi erbjuder också att ta bort det malda materialet från platsen.

Ja, många företag erbjuder stubbfräsningsmaskiner för uthyrning. Det är dock viktigt att notera att det kan vara farligt att använda en stubbfräs och att det kräver ordentlig utbildning. Vi rekommenderar dig därför alltid att anlita en professionell om du inte har erfarenhet.


Djupeskog Trädfällning AB

Välkommen att kontakta oss!

Vi svarar gärna på alla dina frågor kring våra tjänster och dina träd.

Andreas Åkerlund, VD

Djupeskog Trädfällning AB

Viktiga aspekter att ha i åtanke när du anlitar en trädfällare för stubbfräsning i Uppsala

 • Licensiering och försäkring: Se till att företaget är licensierat och försäkrat för att utföra trädfällning och stubbfräsningstjänster. Den skyddar dig vid eventuella olyckor eller skador som kan inträffa under arbetet.
 • Erfarenhet: Leta efter en trädfällare med bevisad meritlista och erfarenhet av att ta bort träd av liknande storlek och komplexitet som det du behöver ta bort.
 • Säkerhet: Trädfällaren bör ha en säkerhetsplan på plats för att skydda sina arbetare och din egendom. Be om referenser och kontrollera deras säkerhetstillstånd om möjligt.
 • Utrustning: Företaget bör ha nödvändig utrustning för att säkert och effektivt ta bort trädet, inklusive en kran vid behov.
 • Kostnad: Få uppskattningar från flera trädfällare och jämför deras priser och tjänster som erbjuds.
 • Miljöpåverkan: Fundera på du vill planera för att minska miljöpåverkan av fräsningen, såsom återplantering eller bevarande av det omgivande ekosystemet. I så fall kan det vara en god idé att fråga om trädfällaren erbjuder tjänster inom återplantering.
 • Kommunikation: Se till att trädfällaren kan kommunicera effektivt och tydligt förklara processen och eventuella problem som kan uppstå.
 • Återställande och bortforsling: Lika viktigt är att bekräfta om företaget kommer att snygga till i området och ta bort ev. träflis och sågspån eller om du själv kommer att behöva ta itu med det, även om de har en plan för att fylla hålet eller återställa området. Kort sagt: tänk på arbetet både före, under och efter.