stubbfräsNINg åkersberga

Behöver du hjälp med stubbfräsning i Åkersberga? | Anlita ett lokalt företag | Vi finns i Åkersberga!

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Vi tar bort dina stubbar i Åkersberga

Professionella röjningslösningar för Åkersberga. Våra tjänster för stubbfräsning i Åkersberga garanterar ett säkert och varsamt avlägsnande av stubbar och rotvältor från din trädgård eller mark.

Med en mängd olika trädslag och vilda blommor som ingår i den unika kust- och skärgårdsmiljön kring Åkersberga, är det viktigt att skydda och bevara den lokala flora.

Våra erfarna specialister använder avancerade maskiner för att säkerställa en smidig och effektiv och heltäckande röjningsprocess med stubbfräsning av både fällda träd, stormfällda träd och rotvältor. Allt med minimal påverkan på mark och gräsmatta. Kontakta oss idag för en gratis offert på stubbfräsning i Åkersberga.

Många kunder i Åkersberga kontaktar oss

Många kontaktar oss för att bli av med stubbar i sin trädgård. Anledningen är ofta enbart estetisk. En stubbe kan förstöra utseendet på en trädgård genom att störa det övergripande visuella intrycket. Men det kan också vara en säkerhetsrisk. Stubbar som är placerade trädgård där mycket folk är i rörelse kan leda till fall- och snubbel olyckor.

De kan också ta upp plats i trädgården som man kanske skulle vilja använda till andra växter eller utomhusaktiviteter. Stubbar kan också locka till sig skadedjur som myror, som sedan sprids till andra delar av trädgården. I värsta fall kan myrorna även sprida sig till huset.

Ett annat skäl för att ta bort en stubbe kan vara tanken på framtida tillväxt. Om stubben fortfarande lever kan rötterna fortsätta att växa och sprida sig genom att spira nya skott. Det medför risk för skador på närliggande växter och byggnader. Genom att ta bort en stubbe kan området istället användas för ny plantering och konstruktion.

Olika metoder för att ta bort stubbar

För att ta bort stubbar finns det flera olika metoder. Dessa inkluderar:

 • Stubbfräsning: En maskin som tuggar ner stubben till under marknivå.
 • Handgrävning: Manuellt gräva bort stubbe och rötter med verktyg. Metoden kräver mycket arbete och kraft, men är effektiv för mindre stubbar.
 • Kemikalier: Borra ett hål i stubben och fylla den med en kemikalierna för nedbrytning.
 • Bränn upp: Borrar ett hål i stubben, fylla brännbart material och tända eld. Hög risk för brandfara och metoden kan vara olaglig i vissa områden.
 • Grävmaskin: Maskin som gräver bort stubben och rötter.

Det finns för- och nackdelar med varje alternativ, välj med omsorg utifrån din specifika situation.

Stubbfräsning pris i Åkersberga

Tjänster inom stubbfräsning vi erbjuder

Djupeskog Trädfällning erbjuder tjänsten stubbfräsning.

Stubbfräsning är förloppet att ta bort trädstubbar med hjälp av en specialiserad maskin som kallas stubbfräsmaskin. Maskinen har ett skärhjul med vassa tänder som roterar i hög hastighet. Operatören styr maskinen över stubben och låter skärhjulet tugga bort stubben tills den är fräst ner till marknivå.

Den malda flisen kan lämnas på plats för att användas som kompost. Alternativt avlägsnas så att hålet kan fyllas upp med jord eller annat råmaterial för att skapa en platt yta.

Maskinen är utrustad med säkerhetsfunktioner såsom en skärm för att skydda föraren och ett kontrollhandtag som gör att föraren kan styra maskinen med precision. Stubbfräsen drivs vanligtvis av en professionell arborist eller trädfällare.

Metoden används oftast i första hand för att förbereda marken för omplantering alternativt en nybyggnation.

En av de vanligaste frågorna vi får till oss är just hur mycket stubbfräsning i Åkersberga området kostar. Eftersom vi, precis som med trädfällning, vill ge dig ett rättvist och tydligt pris specifikt för de stubbar du vill ha hjälp med erbjuder vi helt kostnadsfria hembesök.

Priser och serviceområden

Vi prissätter tjänsten per dm i diameter, med ett normalt fräsdjup på 10 cm. Dessutom tillkommer en engångsavgift för framkörning och maskin. Även om det blir ett högre totalpris för 10 stubbar i jämförelse med en, blir priset per stubbe lägre.

Priset på stubbslipning kan påverkas av flera faktorer, inklusive:

 • Storlek på stubben: Större stubbar kommer att kräva mer tid och ansträngning att slipa, vilket kan öka kostnaden.
 • Stubbens placering: Stubbar som ligger i svåråtkomliga områden, såsom branta sluttningar eller trånga utrymmen, kan vara svårare att slipa och kan kosta mer.
 • Antal stubbar: Även om det blir ett högre totalpris för fler stubbar i jämförelse med en, blir priset den totala kostnaden lägre pga. att avgift för framkörning och maskin endast utgår en gång per tillfälle.
 • Typ av träd: Vissa typer av träd, som lövträ, kan vara svårare att slipa än andra, vilket kan påverka kostnaden.
 • Tillgänglighet: Vissa stubbar finns i områden som är svåra att nå, eller mitt i en trädgård, eller nära tex. mycket stenar, detta kan påverka kostnaden.
 • Avfallshantering: Om du som kund vill ha bortforsling av det kvarvarande materialet kan detta påverka kostnaden.

Det är viktigt att notera att priserna kan variera beroende på område och leverantör. Vi rekommenderar därför att du tar in flera offerter för kunna jämföra priser.

Stubbfräs Åkersberga

När vi jobbar i Åkersberga använder vi en maskiner från tillverkaren Bandit Industries som är tillverkare av tung utrustning för trädvårds- och landskapsindustrin. Företaget är känt för sin högkvalitativa, hållbara och pålitliga utrustning, inklusive Bandit stubbfräsmaskiner.

Trots maskinens höga kapacitet och kraftfulla motor är den designad för att stubbar av olika storlekar och typer. Den är även lätt att manövrera för en person. Med sin flexibla 70 cm bredd och larvfötter kommer den in på de flesta ställen och lämnar därför ett minimalt fotavtryck på marken och gräsmattan. I videon här intill kan du se hur maskinen arbetar.


Vanliga frågor stubbfräsning

Här har vi samlat svar på vanliga frågor vi får om stubbfräsning. Självklart går det utmärkt att kontakta oss direkt om du har undrar över något som inte finns med här.

Frågor och svar

Kostnaden för stubbfräsning kan variera beroende på faktorer som storleken på stubben, placering och antal stubbar som ska fräsas. Vi rekommenderar att du tar in flera offerter för att jämföra priser.

Fräsdjupet beror på stubbens storlek och stubbfräsens kapacitet. Vanligtvis fräser man ner stubben till ett djup av cirka 10 cm under markytan.

En professionell stubbfräsare kan fräsa en stubbe ner till ett djup av flera centimeter under markytan, men den kanske inte helt kan ta bort hela rotsystemet.

Tiden det tar att fräsa en stubbe beror på stubbens storlek, typen av träd och stubbfräsens kapacitet. I genomsnitt kan det ta allt från 30 minuter till några timmar att fräsa en stubbe, beroende på storleken.

Stubbfräsmaskinen kan potentiellt skada nedgrävda rör, vattenledningar etc. Vi kontrollerar därför med dig som kund om det finns något sådant i marken innan processen för stubbfräsningen påbörjas.

Stubbfräsning kan skapa mycket träflis och sågspån, men de flesta professionella företag snyggar till upp området efter att jobbet är klart. Vi erbjuder också att ta bort det malda materialet från platsen.

Ja, många företag erbjuder stubbfräsningsmaskiner för uthyrning. Det är dock viktigt att notera att det kan vara farligt att använda en stubbfräs och att det kräver ordentlig utbildning. Vi rekommenderar dig därför alltid att anlita en professionell om du inte har erfarenhet.


Djupeskog Trädfällning AB

Välkommen att kontakta oss!

Vi svarar gärna på alla dina frågor kring våra tjänster och dina träd.

Andreas Åkerlund, VD

Djupeskog Trädfällning AB

Viktiga aspekter att ha i åtanke när du anlitar en arborist för stubbfräsning i Åkersberga

 • Licensiering och försäkring: Se till att företaget är licensierat och försäkrat för att utföra trädfällning och stubbfräsningstjänster. Den skyddar dig vid eventuella olyckor eller skador som kan inträffa under arbetet.
 • Erfarenhet: Leta efter en arborist med bevisad meritlista och erfarenhet av att ta bort träd av liknande storlek och komplexitet som det du behöver ta bort.
 • Säkerhet: Arboristen bör ha en säkerhetsplan på plats för att skydda sina arbetare och din egendom. Be om referenser och kontrollera deras säkerhetstillstånd om möjligt.
 • Utrustning: Företaget bör ha nödvändig utrustning för att säkert och effektivt ta bort trädet, inklusive en kran vid behov.
 • Kostnad: Få uppskattningar från flera arborister och jämför deras priser och tjänster som erbjuds.
 • Miljöpåverkan: Fundera på du vill planera för att minska miljöpåverkan av fräsningen, såsom återplantering eller bevarande av det omgivande ekosystemet. I så fall kan det vara en god idé att fråga om arboristen erbjuder tjänster inom återplantering.
 • Kommunikation: Se till att arboristen kan kommunicera effektivt och tydligt förklara processen och eventuella problem som kan uppstå.
 • Återställande och bortforsling: Lika viktigt är att bekräfta om företaget kommer att snygga till i området och ta bort ev. träflis och sågspån eller om du själv kommer att behöva ta itu med det, även om de har en plan för att fylla hålet eller återställa området. Kort sagt: tänk på arbetet både före, under och efter.