stubbfräsNINg furusund

Behöver du hjälp med stubbfräsning i Furusund? | Anlita ett lokalt företag | Vi finns i Furusund!

 • Gratis hembesök i hela Furusund
 • Offert med fast pris och RUT-avdrag
 • Heltäckande arboristtjänster inom
 • trädfällning, beskärning, bortforsling,
 • flisning och stubbfräsning i Furusund

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Vi tar bort dina stubbar i Furusund

Furusund i Norrtälje kommun, är belägen vid skärgårdskusten i Roslagen. Orten är känd för sina vackra landskap, med långa stränder, klippor och skogar. Furusund är en populär plats för boende med många bostadsområden och semesterhus.

Boende och markägare i Furusund har en viktig roll för skyddet av den lokala miljön. Kommunen arbetar aktivt för att bevara sina unika omgivningar. Både trädfällning och stubbfräsning är ofta en viktig del i underhållsarbetet och den hållbara utvecklingen.

Stubbfräsning i Furusund är en process där trädstammar och stubbar från trädgårdar och skogar tas bort för att förbättra markens användbarhet och säkerhet. Denna teknik används för att ta bort döda eller skadade träd samt för att förbereda marken för nya planteringar. Stubbfräsningen utförs med speciella maskiner som är utformade för att effektivt och säkert ta bort trädstammar och stubbar.

Det är också viktigt att använda en erfaren och professionell trädfällare för att säkerställa att processen utförs på ett säkert och effektivt sätt, samt för att undvika potentiella skador på omgivande vegetation och mark.

Många kunder i Furusund kontaktar oss

Många hör av sig till oss för att ta bort stubbar i sin trädgård. Orsaken är ofta helt visuell. En stubbe kan utgöra en ful detalj i en trädgård, vilket försämrar trädgårdens övergripande utseende.

Men det kan också utgöra en säkerhetsrisk. Stubbar som är placerade i trädgården där många personer rör sig kan utgöra en risk för att man snubblar. De kan också ta upp plats i trädgården som man kanske skulle vilja använda till andra växter eller utomhusaktiviteter. Stubbar kan också locka till sig skadedjur som myror, som sedan sprids till andra delar av trädgården. I värsta fall kan myrorna även sprida sig till huset.

Ett annat skäl för att ta bort en stubbe kan vara tanken på framtida tillväxt. Om stubben fortfarande lever kan rötterna fortsätta att växa och sprida sig genom att spira nya skott. Det medför risk för skador på närliggande växter och byggnader. Genom att ta bort en stubbe kan området istället användas för ny plantering och konstruktion.

Olika metoder för att ta bort stubbar

För att ta bort stubbar finns det flera olika metoder. Dessa inkluderar:

 • Stubbfräsning: En process för att ta bort stubbar genom att använda en stubbfräsmaskin. Maskinen tuggar ner stubben till under marknivå.
 • Handgrävning: Den här metoden innebär att manuellt gräva runt stubben och rötter med hjälp av olika verktyg som spadar, hackor och yxor. Det är en arbetsintensiv metod men kan vara effektiv för mindre stubbar.
 • Kemikalier: Detta innebär att man borrar ett hål i stubben och sedan fyller den med en kemisk lösning. Kemikalierna gör att stubben ruttnar och bryts ner med tiden.
 • Bränn upp: Även denna metod går ut på att man borrar ett hål i stubben, fyller dem med ett brandfarligt material och sedan tänder eld. Stor försiktighet krävs och denna metod kan vara olaglig i vissa områden, då det finns hög risk för spridning av eld och glöd genom stubbens rötter till andra delar av området. Glöm inte att ett träds rotsystem många gånger kan vara dubbelt så stort som trädets lövkrona.
 • Grävmaskin: Ytterligare ett sätt att ta bort en stubbe och rötter är att använda en grävmaskin.

Det finns för- och nackdelar med varje alternativ av metod, och du bör därför noggrant utvärdera vilket val som är det bästa i just din specifika situation.

Stubbfräsning pris i Furusund

Tjänster inom stubbfräsning vi erbjuder

Djupeskog Trädfällning erbjuder både tjänster inom trädfällning och stubbfräsning i Furusund.

Stubbfräsning är förloppet att ta bort trädstubbar med hjälp av en specialiserad maskin som kallas stubbfräsmaskin. Maskinen har ett skärhjul med vassa tänder som roterar i hög hastighet. Operatören styr maskinen över stubben och låter skärhjulet tugga bort stubben tills den är fräst ner till marknivå.

Den malda flisen kan lämnas på plats för att användas som kompost. Alternativt avlägsnas så att hålet kan fyllas upp med jord eller annat råmaterial för att skapa en platt yta.

Maskinen är utrustad med säkerhetsfunktioner såsom en skärm för att skydda föraren och ett kontrollhandtag som gör att föraren kan styra maskinen med precision. Stubbfräsen drivs vanligtvis av en professionell arborist eller trädfällare.

Metoden används oftast i första hand för att förbereda marken för omplantering alternativt en nybyggnation.

En av de vanligaste frågorna vi får till oss är just hur mycket stubbfräsning i Furusund området kostar. Eftersom vi, precis som med trädfällning, vill ge dig ett rättvist och tydligt pris specifikt för de stubbar du vill ha hjälp med erbjuder vi helt kostnadsfria hembesök.

Priser och serviceområden

Vi prissätter tjänsten per dm i diameter, med ett normalt fräsdjup på 10 cm. Dessutom tillkommer en engångsavgift för framkörning och maskin. Även om det blir ett högre totalpris för 10 stubbar i jämförelse med en, blir priset per stubbe lägre.

Priset på stubbfräsning i Furusund kan påverkas av flera faktorer, inklusive:

 • Storlek på stubben: Större stubbar kommer att kräva mer tid och ansträngning att fräsa, vilket kan öka kostnaden.
 • Stubbens placering: Stubbar som ligger i svåråtkomliga områden, såsom branta sluttningar eller trånga utrymmen, kan vara svårare att fräsa och kan kosta mer.
 • Antal stubbar: Även om det blir ett högre totalpris för fler stubbar i jämförelse med en, blir priset den totala kostnaden lägre pga. att avgift för framkörning och maskin endast utgår en gång per tillfälle.
 • Typ av träd: Vissa typer av träd, som lövträ, kan vara svårare att fräsa än andra, vilket kan påverka kostnaden.
 • Tillgänglighet: Vissa stubbar finns i områden som är svåra att nå, eller mitt i en trädgård, eller nära tex. mycket stenar, detta kan påverka kostnaden.
 • Avfallshantering: Om du som kund vill ha bortforsling av det kvarvarande materialet kan detta påverka kostnaden.

Det är viktigt att notera att priserna kan variera beroende på område och leverantör. Vi rekommenderar därför att du tar in flera offerter för kunna jämföra priser.

Stubbfräs Furusund

När vi fräser stubbar i Furusund använder vi en maskiner från tillverkaren Bandit Industries som är tillverkare av tung utrustning för trädvårds- och landskapsindustrin. Företaget är känt för sin högkvalitativa, hållbara och pålitliga utrustning, inklusive Bandit stubbfräsmaskiner.

Trots maskinens höga kapacitet och kraftfulla motor är den designad för att stubbar av olika storlekar och typer. Den är även lätt att manövrera för en person. Med sin flexibla 70 cm bredd och larvfötter kommer den in på de flesta ställen och lämnar därför ett minimalt fotavtryck på marken och gräsmattan. I videon här intill kan du se hur maskinen arbetar.


Vanliga frågor stubbfräsning

Här har vi samlat svar på vanliga frågor vi får om stubbfräsning. Självklart går det utmärkt att kontakta oss direkt om du har undrar över något som inte finns med här.

Frågor och svar

Kostnaden för stubbfräsning kan variera beroende på faktorer som storleken på stubben, placering och antal stubbar som ska fräsas. Vi rekommenderar att du tar in flera offerter för att jämföra priser.

Fräsdjupet beror på stubbens storlek och stubbfräsens kapacitet. Vanligtvis fräser man ner stubben till ett djup av cirka 10 cm under markytan.

En professionell stubbfräsare kan fräsa en stubbe ner till ett djup av flera centimeter under markytan, men den kanske inte helt kan ta bort hela rotsystemet.

Tiden det tar att fräsa en stubbe beror på stubbens storlek, typen av träd och stubbfräsens kapacitet. I genomsnitt kan det ta allt från 30 minuter till några timmar att fräsa en stubbe, beroende på storleken.

Stubbfräsmaskinen kan potentiellt skada nedgrävda rör, vattenledningar etc. Vi kontrollerar därför med dig som kund om det finns något sådant i marken innan processen för stubbfräsningen påbörjas.

Stubbfräsning kan skapa mycket träflis och sågspån, men de flesta professionella företag snyggar till upp området efter att jobbet är klart. Vi erbjuder också att ta bort det malda materialet från platsen.

Ja, många företag erbjuder stubbfräsningsmaskiner för uthyrning. Det är dock viktigt att notera att det kan vara farligt att använda en stubbfräs och att det kräver ordentlig utbildning. Vi rekommenderar dig därför alltid att anlita en professionell om du inte har erfarenhet.


Djupeskog Trädfällning AB

Välkommen att kontakta oss!

Vi svarar gärna på alla dina frågor kring våra tjänster och dina träd.

Andreas Åkerlund, VD

Djupeskog Trädfällning AB

Viktiga aspekter att ha i åtanke när du anlitar en trädfällare för stubbfräsning i Furusund

 • Licensiering och försäkring: Se till att företaget är licensierat och försäkrat för att utföra trädfällning och stubbfräsningstjänster. Den skyddar dig vid eventuella olyckor eller skador som kan inträffa under arbetet.
 • Erfarenhet: Leta efter en trädfällare med bevisad meritlista och erfarenhet av att ta bort träd av liknande storlek och komplexitet som det du behöver ta bort.
 • Säkerhet: Trädfällaren bör ha en säkerhetsplan på plats för att skydda sina arbetare och din egendom. Be om referenser och kontrollera deras säkerhetstillstånd om möjligt.
 • Utrustning: Företaget bör ha nödvändig utrustning för att säkert och effektivt ta bort trädet, inklusive en kran vid behov.
 • Kostnad: Få uppskattningar från flera trädfällare och jämför deras priser och tjänster som erbjuds.
 • Miljöpåverkan: Fundera på du vill planera för att minska miljöpåverkan av fräsningen, såsom återplantering eller bevarande av det omgivande ekosystemet. I så fall kan det vara en god idé att fråga om trädfällaren erbjuder tjänster inom återplantering.
 • Kommunikation: Se till att trädfällaren kan kommunicera effektivt och tydligt förklara processen och eventuella problem som kan uppstå.
 • Återställande och bortforsling: Lika viktigt är att bekräfta om företaget kommer att snygga till i området och ta bort ev. träflis och sågspån eller om du själv kommer att behöva ta itu med det, även om de har en plan för att fylla hålet eller återställa området. Kort sagt: tänk på arbetet både före, under och efter.