TRÄDFÄLLNING kapellskär

Behöver du hjälp med trädfällning i Kapellskär? | Anlita ett lokalt företag | Vi finns i Kapellskär!

 • Gratis hembesök på hela Kapellskär
 • Offert med fast pris med möjlighet till RUT-avdrag
 • Heltäckande arboristtjänster inom trädfällning, beskärning, bortforsling, flisning och stubbfräsning

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Vi är dina trädfällare i Kapellskär

Djupeskog Trädfällning är din kompletta leverantör av trädvård och trädfällning i Kapellskär, både för dig som är privatperson men också beställare för företag och organisations räkning. Våra proffsiga trädfällare hjälper dig snabbt och säkert med trädgårdstjänster oavsett omfattning på ditt projekt.

I början av 2019 drog stormen Alfrida in över Sverige. Närmare 100.000 abonnenter blev strömlösa, många kunde inte använda sin telefon eller ta sig fram längst med vägarna. Hela Rådmansö med Kapellskär inkluderat var ett av de områden som drabbades extra hårt.

Med färsk kunskap i minnet om vad som kan hända med träd och vilka skador de kan orsaka -både på den egna och grannars egendom, är det många kunder som hör av sig till oss för att proaktivt fälla träd inför kommande vinterstormar.

Vi erbjuder heltäckande arboristtjänster inom trädfällning, bland annat beskärning, bortforsling, flisning och stubbfräsning. Vi tar dessutom hand om stormfällda träd och rotvältor. Allt utfört av kvalificerade specialister under årets alla årstider -oavsett vart i Kapellskär du bor.


Djupeskog Trädfällning AB
Uppröjning av stormfälld skog

Att tänka på när man ska fälla träd i Kapellskär

När du funderar på att köpa in en tjänst för att fälla träd finns det ändå ett par saker som är viktiga att tänka på.

 • Tomter med strandskydd och/eller i detaljplanerat område omfattas av särskilda regler som kan kräva marklov. På Norrtälje Kommuns webbplats kan du ta del av mer information om marklov och vad som gäller i just det område du planerar att fälla träd i.
 • Träd med en stam på över 1 m i diameter räknas som särskilt skyddsvärda. På liknande sätt omfattas också träd som växer vid fornlämningar , alléer eller biotopskyddat område av särskilda regler. På grund av detta kan det vara klokt att läsa mer på Länsstyrelsens webbplats om vad som gäller.
 • Ett sjukt träd blir med tiden ett ”riskträd”. Döda grenar, sprickor eller svampangrepp kan indikera att det är läge att fälla.
 • Att fälla träd är förenat med risk både för egendom och din och andras säkerhet. På grund av det bör du anlita en seriös aktör med erfarenhet, rätt kunskap och ansvarsförsäkring. På Djupeskog Trädfällning chansar vi aldrig. Vi tar säkerheten på största allvar, för allas skull.
 • Avslutningsvis bör du alltid begära en skriftlig offert med ett tydligt angivet pris och vad som ingår, till exempel kapning av stam i längder, bortforsling eller flisning av grenar och stubbfräsning. Trädfällning omfattas av RUT-avdrag.

vinterstormen alfrida drabbade träd och skogsområden i kapellskär extra hårt

Efter stormen Alfrida som drabbade Kapellskär hårt hör många kunder av sig till oss för tips och råd inför kommande vinterstormar. Många är oroliga för att deras träd ska blåsa ner på huset under nästa storm och väljer att fälla träd i förebyggande syfte. Att sköta om sina träd gör både att träden mår bättre, ser vackrare ut och minskar risken för att stora grenar ska blåsa ner eller hela träd välta omkull.

Om en grannes träd blåser ner och skadar ditt hur är det du som tvingas ta itu med försäkringsfrågan men också stor sannolikhet även betala hemförsäkringens självrisk. Om du är orolig för att grannens träd är ruttet och kan falla bör du därför påtala det för grannen.

En bra villaförsäkring täcker i regel de direkta skadorna om ett träd blås omkull över det. Men om lösören inuti huset har skadats är det hemförsäkringen som gäller. Här finns det dock olika parametrar försäkringsbolaget tittar på när de beslutar hur mycket försäkringen täcker. Ett hus med till exempel ett äldre tak, som behöver läggas om helt och hållet, kan eventuellt räknas som en investering och inte ersättas fullt ut.

Även om din eller grannens hemförsäkring täcker en stor del, är det inte säkert att tomt och byggnader går att återställa helt eller ingår. Bland annat växthus kan vara ett sådant undantag.

Här kan du läsa mer om vad Vi i villa och Konsumenternas jurist säger om träd som blåser ner över din egna eller grannens mark.

krav på erfarenhet, utrustning och kunskap

Om olyckan ändå skulle vara framme och du vill avlägsna ett stormfällt träd eller rotvälta kan det vara förenat med livsfara då det ofta rör sig om hängande delar av ett träd och rotvältor som kan slå över till följd av spänningar i träd och stam.

För att ta hand om vindfällen och rotvältor krävs rätt erfarenhet, utrustning, praktisk och teoretisk kunskap. Kontakta därför i första hand en trädfällare för bedömning om du drabbats av skadade träd till följd av hårt väder.

Vi har en omfattande ansvarsförsäkring genom Länsförsäkringar. Vår försäkring täcker både personskador och materiella skador. Som komplement till olika utbildningar och kurser med fokus på trädfällning har vi likaså valt att komplettera med HLR (hjärt-lugn räddning).

viktigt att tänka på vid trädfällning i kapellskär

Tyvärr förekommer det en del oseriösa företag i branschen. De saknar ofta både rätt kunskap, utrustning, erfarenhet och inte minst ansvarsförsäkring. Du bör alltid kolla upp företag innan du anlitar någon. Det finns stora risker med att anlita någon som är inte är seriös. Inte minst om en olycka sker och rätt försäkringar saknas. Kort sagt, det kan bli mycket dyrt för dig som kund och beställare i slutändan.

När du ska kontakta ett företag för hjälp med arboristtjänster eller trädfällning i Kapellskär finns det ett par saker som är viktigt att tänka på:

 • Begär först en skriftlig offert där det tydligt framgår vad som ingår i priset. Trädfällning omfattas av RUT-avdraget.
 • Läs Google recensioner från tidigare kunder och utförda arbeten.
 • Kolla upp företaget. Prova att söka efter ett företag på internet. Är det ett registrerat företag kan du enkelt hitta information om hur länge företaget varit aktivt, vem som äger företaget och även recensioner från tidigare kunder och utförda arbeten.
 • Betala aldrig något i förskott eller svart. Hos seriösa företag får du en faktura efter slutfört jobb. Framförallt ska eventuellt RUT-avdrag redan vara avdraget från summan du ska betala.
 • Sammanfattningsvis, ställ krav på oss företagare. Vi som är seriösa har inga problem med att lämna referenser eller erbjuda hembesök för att titta på ett arbete och lämna en tydlig, skriftlig offert.

Vad kostar det att fälla träd?

Hur ser prisbilden ut för trädfällning i Kapellskär? Många undrar över kostnaden, det vill säga vad man kan förvänta sig betala. Det är flera olika delar som påverkar priset vid en fällning och varje tillfälle är unikt. I bland kan exempelvis ett till synes helt friskt och lättillgängligt träd ha faktorer som påverkar arbetet och gör det svårt eller mer tidskrävande.

Ingen vill få överraskningar när fakturan kommer. När du kontaktar oss kommer vi alltid ut på plats för att samla underlag för en gratis offert. Du förbinder dig aldrig genom att göra en offertförfrågan. När du fått ett skriftligt prisförslag från oss kan du i lugn och ro fundera innan du bestämmer dig för om du vill gå vidare med arbetet eller inte.


Slutligen har du som kund i Kapellskär möjlighet att använda RUT-avdraget och få en skattereduktion på upp till 50% på arbetskostnaden. Självklart tar vi hand om ansökan om RUT-avdrag hos Skatteverket.

Läs mer om regler för RUT-avdrag i samband med trädfällning och trädgårdsarbete på Skatteverkets hemsida.

Boka trädfällning

Kort efter att vi mottagit din förfrågan tar vi kontakt med dig för att gemensamt hitta ett passande tillfälle för att gå igenom önskat arbete på plats. Efteråt får du en skriftlig offert som du i lugn och ro kan fundera igenom. När du valt att tacka Ja till offerten bokar vi in en tid för utförandet av arbetet. Du förbinder dig alltså inte till någonting genom att göra en offert förfrågan. Offerten är dessutom helt kostnadsfri!

Många som hör av sig till oss vill fälla träd på till exempel en tomt till ett sommarboende i Kapellskär. Det innebär att det kan vara svårt för kunden själv att mötas upp på plats. Det brukar vi kunna lösa genom rak och tydlig kommunikation över telefon/mail och att kunden märker upp de träd och som ska fällas innan vi kommer ut. Med andra ord behöver du som kund inte nödvändigtvis själv vara fysiskt på plats för att peka ut träden.

Samma sak gäller under själva fällningen. Även om många tycker att det spännande att se hur själva trädfällningen går till.

Kontakta våra pålitliga specialister idag för gratis offert för trädfällning, bortforsling av stormfällda träd till stubbfräsning av stubbar och rotvältor i Kapellskär. Självklart går det även bra att ringa direkt till oss för att boka in ett besök och skriftlig offert.

trädfällning på rådmansö – vad händer efter att jag bokat?

 • Kort efter att vi mottagit din förfrågan tar vi kontakt med dig och bokar in ett passande tillfälle för att mötas upp på plats.
 • Under besöket går vi igenom vad du önskar få hjälp med för att göra en rättvis bedömning
 • Du får en skriftlig offert med fast pris och RUT-avdrag. Offerten från oss är inte bindande och du får själv ta ställning till om du vill gå vidare. Vår förhoppning är självklart att du är nöjd och tackar Ja.