TRÄDFÄLLNING i Roslagen

Behöver du hjälp med trädfällning i Roslagen? | Anlita ett lokalt företag | Vi finns i Roslagen!

 • Gratis hembesök i hela Roslagen
 • Offert med fast pris och RUT-avdrag
 • Heltäckande arboristtjänster inom
 • trädfällning, beskärning, bortforsling,
 • flisning och stubbfräsning

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Vi är dina trädfällare i Roslagen

Djupeskog Trädfällning är din kompletta leverantör av trädvård och trädfällning i Roslagen, både för privatpersoner men också för företag, samfälligheter och organisationers räkning. Våra skickliga arborister och trädfällare hjälper dig snabbt och tryggt med trädgårdstjänster oavsett storlek och omfattning på projektet.

Stormen Alfrida drog in över Sverige i början av 2019 och lämnade närmare 100.000 abonnenter strömlösa, många kunde inte använda sin telefon, el/värme eller ta sig fram längst med vägarna. Boende i Roslagen fick söka sig till de trygghetspunkter som öppnats upp för att människor skulle få värme och mat. På webbplatsen Krisinformation kan du läsa mer om vad Norrtälje kommun erbjöd där. Roslagen var alltså ett av de områden i landet som drabbades extra hårt.

Med nyvunnen kunskap om vad som kan hända med träd och vilka skador de kan orsaka på både den egna och grannars egendom, hör många kunder av sig till oss för att proaktivt fälla träd inför kommande vinterstormar. Man vill helt enkelt inte riskera att stå med den stora skadan som ett stormfällt träd kan komma att orsaka.

Vi erbjuder heltäckande arboristtjänster inom trädfällning, bland annat beskärning, bortforsling, flisning och stubbfräsning. Vi tar dessutom hand om stormfällda träd och rotvältor. Allt utfört av kvalificerade specialister under årets alla årstider -oavsett vart i Roslagen du bor.


Djupeskog Trädfällning AB
Uppröjning av stormfälld skog

Att tänka på när man ska fälla träd i Roslagen

När du funderar på att köpa in en tjänst för att fälla träd finns det några saker som är viktiga att tänka på.

 • Tomter med strandskydd och/eller i detaljplanerat område omfattas av särskilda regler som kan kräva marklov. På Norrtälje Kommuns webbplats kan du ta del av mer information om marklov och vad som gäller i just det område du planerar att fälla träd i.
 • Träd med en stam på över 1 m i diameter räknas som särskilt skyddsvärda. På liknande sätt omfattas också träd som växer vid fornlämningar , alléer eller biotopskyddat område av särskilda regler. På grund av detta kan det vara klokt att läsa mer på Länsstyrelsens webbplats om vad som gäller.
 • Ett sjukt träd blir med tiden ett ”riskträd”. Döda grenar, sprickor eller svampangrepp kan indikera att det är läge att fälla.
 • Att fälla träd är förenat med risk både för egendom och din och andras säkerhet. På grund av det bör du anlita en seriös aktör med erfarenhet, rätt kunskap och ansvarsförsäkring. På Djupeskog Trädfällning chansar vi aldrig. Vi tar säkerheten på största allvar, för allas skull.
 • Avslutningsvis bör du alltid begära en skriftlig offert med ett tydligt angivet pris och vad som ingår, till exempel kapning av stam i längder, bortforsling eller flisning av grenar och stubbfräsning. Trädfällning omfattas av RUT-avdrag.

I ROSLAGEN DRABBADE VINTERSTORMEN ALFRIDA TRÄD OCH SKOGSOMRÅDEN MYCKET HÅRT

Efter att stormen Alfrida drabbade Roslagen extremt hårt har många kunder hört av sig till oss på Djupeskog Trädfällning för att få tips och råd inför kommande vinterstormar. Många är oroliga för att deras träd ska blåsa ner på huset under nästa storm. Det är inte ovanligt att man därför väljer att fälla träd i förebyggande syfte för att säkra sin egendom. Att sköta om sina träd gör både att träden mår bättre, ser vackrare ut och minskar risken för att stora grenar ska blåsa ner eller hela träd välter omkull.

Om en grannes träd blåser ner och skadar ditt hus är det du som tvingas ta itu med försäkringsfrågan men också högst troligt betala hemförsäkringens självrisk. Om du är orolig för att grannens träd är ruttet och kan falla bör du därför påtala det för din granne.

En bra villaförsäkring täcker i regel de direkta skadorna om ett träd blås omkull över det. Men om lösören inuti huset har skadats är det hemförsäkringen som gäller. Här finns det å andra sidan olika parametrar försäkringsbolaget tittar på när de beslutar hur mycket försäkringen täcker. Ett hus med till exempel ett äldre tak, som behöver läggas om helt och hållet, kan eventuellt räknas som en långsiktig investering och ersätts eventuellt inte fullt ut.

Även om din eller grannens hemförsäkring täcker en stor del av skadorna, är det inte helt säkert att tomt och byggnader går att återställa eller omfattas av försäkringen. Växthus kan vara ett sådant exempel som är undantaget.

Här kan du läsa mer om vad Vi i villa och Konsumenternas jurist säger om stormfällda träd som välts ner över din eller grannens mark.

krav på erfarenhet, utrustning och kunskap

Om olyckan ändå skulle vara framme och du vill avlägsna ett stormfällt träd eller rotvälta kan det vara förenat med livsfara då det ofta rör sig om hängande delar av ett träd och rotvältor som kan slå över till följd av spänningar i träd och stam. Detta gäller även träd och rotvältor som legat en längre tid. Testa aldrig att avlägsna dessa själv, hör av dig till en seriös trädfällare eller arborist i stället.

För att ta hand om vindfällen och rotvältor krävs rätt erfarenhet, utrustning, praktisk och teoretisk kunskap. Kontakta därför i första hand en trädfällare för bedömning om du drabbats av skadade träd till följd av hårt väder.

Vi har en omfattande ansvarsförsäkring genom Länsförsäkringar. Vår försäkring täcker både personskador och materiella skador. Som komplement till olika utbildningar och kurser med fokus på trädfällning har vi likaså valt att komplettera med HLR (hjärt-lugn räddning).

viktigt att tänka på vid trädfällning i Roslagen

Tyvärr förekommer det en del oseriösa företag i branschen. De saknar ofta både rätt kunskap, utrustning, erfarenhet och inte minst ansvarsförsäkring. Du bör alltid kolla upp företag innan du anlitar någon. Det finns stora risker med att anlita någon som är inte är seriös. Inte minst om en olycka sker och rätt försäkringar saknas. Kort sagt, det kan bli mycket dyrt för dig som kund och beställare i slutändan.

När du ska kontakta ett företag för hjälp med arboristtjänster eller trädfällning i Roslagen finns det ett par saker som är viktigt att tänka på:

 • Begär först en skriftlig offert där det tydligt framgår vad som ingår i priset. Trädfällning omfattas av RUT-avdraget.
 • Läs Google recensioner från tidigare kunder och utförda arbeten. Utifrån tidigare kunders omdöme kring tid, betyg, trovärdighet och kvalitet kan du bilda dig en egen uppfattning. Tyvärr väljer vissa aktörer att radera negativa eller mindre smickrande recensioner -ett bra skäl för dig som kund att även titta på kvantiteten av lämnade betyg.
 • Kolla upp företaget. Prova att söka efter ett företag på internet. Är det ett registrerat företag kan du enkelt hitta information om hur länge företaget varit aktivt och vem som äger företaget.
 • Betala aldrig något i förskott eller svart. Hos seriösa företag får du en faktura efter slutfört jobb. Framförallt ska eventuellt RUT-avdrag redan vara avdraget från summan du ska betala.
 • Sammanfattningsvis, ställ krav på oss företagare. Vi som är seriösa har inga problem med att lämna referenser eller erbjuda hembesök för att titta på ett arbete och lämna en tydlig, skriftlig offert.

Vad kostar det att fälla träd?

Hur ser prisbilden ut för trädfällning i Roslagen? Många undrar över kostnaden ser ut, det vill säga vad man kan förvänta sig betala. Det är flera olika delar som påverkar priset vid en trädfällning och varje tillfälle är unikt. I bland kan exempelvis ett till synes helt friskt och lättillgängligt träd ha faktorer som påverkar arbetet och gör det svårt eller mer tidskrävande.

Ingen vill få överraskningar när fakturan kommer. När du kontaktar oss kommer vi alltid ut på plats för att samla underlag för en gratis offert. Du förbinder dig aldrig genom att göra en offertförfrågan till oss. När du fått ett skriftligt prisförslag från oss kan du i lugn och ro fundera innan du bestämmer dig för om du vill gå vidare med arbetet eller inte.


Du som kund i Roslagen har möjlighet att använda RUT-avdraget och därmed få en skattereduktion på upp till 50% på arbetskostnaden. Självklart tar vi hand om ansökan om RUT-avdrag hos Skatteverket.

Läs mer om regler för RUT-avdrag i samband med trädfällning och trädgårdsarbete på Skatteverkets hemsida.

Boka trädfällning

Kort efter att vi mottagit fin förfrågan tar vi kontakt med dig för att gemensamt hitta ett passande tillfälle för att gå igenom önskat arbete på plats.  Efteråt får du en skriftlig offert som du i lugn och ro kan fundera igenom. När du valt att tacka Ja till vår offert bokar vi in en tid för utförandet av arbetet. Du förbinder dig alltså inte till någonting genom att endast göra en offert förfrågan. Offerten är framför allt helt kostnadsfri!

Det är särskilt många som hör av sig till oss för att fälla träd på bland annat tomter till sommarboenden i Roslagen. Det innebär att det kan vara svårt för kunden själv att mötas upp på plats. Det brukar vi enkelt lösa genom rak och tydlig kommunikation över telefon/mail och att kunden själv märker upp de träd och som ska fällas inför att vi kommer ut på plats. Med andra ord, du som kund behöver inte nödvändigtvis själv vara fysiskt på plats för att peka ut träden. Vilket löser livspusslet för många kunder.

Samma sak gäller under själva fällningen. Även om många självklart tycker att det är både spännande och kul att få se hur själva trädfällningen går till. Speciellt om det rör sig om många träd och en stor förändring av landskapsbilden.

trädfällning i Roslagen – vad händer efter att jag bokat?

 • Kort efter att vi mottagit din förfrågan tar vi kontakt med dig och bokar in ett passande tillfälle för att mötas upp på plats.
 • Under besöket går vi igenom vad du önskar få hjälp med för att göra en rättvis bedömning.
 • Du får en skriftlig offert med fast pris och RUT-avdrag. Offerten från oss är inte bindande och du får själv ta ställning till om du vill gå vidare. Vår förhoppning är självklart att du är nöjd och tackar Ja.
 • Sedan kommer vi kontakta dig för att boka in en dag och tid för utförandet av arbetet.
En arborist klättrar högt upp i ett träd med hjälp av rep och annan utrustning. Arboristen är utrustad med en säkerhetssele och andra skyddsutrustningar för att utföra trädvård på ett säkert sätt. Trädkronan och grenarna runtomkring skapar en naturlig bakgrund. Lär och utforska våra tjänster och erbjudanden.

trädfällning

Här kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder inom trädfällning.

En stubbfräs i arbete, med roterande fräshjul som maler ner en trädstubbe till små bitar. Maskinen är utrustad med en kraftfull motor och är omgiven av trädstammar och grenar. Lär och utforska våra tjänster och erbjudanden.

Stubbfräs

Att ta hand om stubbar och rötter är mycket jobb. Vi hjälper dig gärna med det.

En traktor drar en släpvagn full av grenar längs en grusväg i skogen. Traktorn har en kraftfull motor och en robust släpvagn för att enkelt transportera bort grenar och annat avfall från skogsområdet. Lär och utforska våra tjänster och erbjudanden.

Bortforsling

Röjningsarbete, vedkapning, flisning och bortforsling. Du väljer hur virket tas omhand.