trädbeskärning

Trädbeskärning för hälsosamma och säkra träd

Professionella tjänster inom trädbeskärning! Vi förbättrar din trädgårds utseende genom noggrann och skicklig trädbeskärning.

Boka ett kostnadsfritt besök för gratis offert med fast pris!

En offert från oss är kostnadsfri och ej bindande.

Kort kontaktformulär som visas i hero

Trädbeskärning

Trädbeskärning är en viktig del av trädvården som hjälper till att hålla träden i en hälsosam och säker form. Genom regelbunden beskärning kan du styra trädens tillväxt och påverka formen på trädet. Det innebär även att du proaktivt förhindrar problem som dåligt rotsystem, sjukdomar och skador.

På samma sätt bör göra beskärningen när träden är unga för att undvika kostsamma och komplexa beskärningar senare i livet. Genom att beskära trädens unga grenar kan man forma trädet och ta bort sjuka och även döda delar. Detta hjälper också till att förbättra ljus- och luftcirkulationen till trädets krona, vilket kan förbättra dess hälsa och tillväxt.

Det krävs även en hel del kunskap och erfarenhet av dig som ska beskära trädet. För att på ett ansvarsfullt sätt undvika skador på trädet och därmed säkerställa att beskärningen uppnår sitt mål. En kvalificerad trädfällare eller arborist kan också hjälpa till att välja rätt teknik och utföra beskärningen på ett säkert och effektivt sätt.

Det är viktigt att välja rätt teknik för trädbeskärningen beroende på trädets ålder, storlek, art, samt de specifika målen med beskärningen.

Sammanfattningsvis kan en kvalificerad trädfällare eller arborist hjälpa till att välja den mest lämpliga beskärningen för dina träd.

Olika typer av beskärning

Inom beskärning finns det dessutom olika metoder, var och en med sitt specifika syfte och mål:

  • Kronbeskärning är en teknik som syftar till att forma och reglera kronans storlek och form. Detta inkluderar bl.a att ta bort överflödiga grenar och förhindra tillväxten av nya skott. Kronbeskärning kan hjälpa till att förbättra trädets hälsa och öka dess livslängd.
  • Gallring, också känd som rensning, syftar till att ta bort döda, skadade eller sjuka grenar från trädet. Detta kan hjälpa till att förbättra trädets hälsa och undvika att skador sprider sig till andra delar av trädet. Man tar även bort alla lösa eller oviktiga grenar från trädet, vilket också inkluderar lösa skott och små grenar som har vuxit inåt. En gallring kan hjälpa till att förbättra trädets utseende och förhindra att det blir för tätt.
  • Att höja kronan är en teknik som syftar till att ta bort de nedersta grenarna från trädet för att tillåta mer ljus och luft att nå marken. Detta är till exempel särskilt användbart när trädet växer nära byggnader eller andra strukturer som måste ha tillräckligt med utrymme att passera.

När ska man beskära träd?

Viktigt att tänka på när man beskär träd

Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när man beskär träd, inklusive säsong och skäl till beskärning.

Bild på en trädvårdsexpert som utför en noggrann och säker beskärning av ett träd för att främja dess hälsa och tillväxt.

Skäl till beskärning

  • Säsong: Det är bäst att beskära träd under deras inaktiva säsong, när de har minst belastning på sina tillväxtsystem. Detta varierar beroende på trädets art, men för många träd är det bäst att beskära under hösten eller vintermånaderna.
  • Säkerhet: En av de viktigaste orsakerna till trädbeskärning är säkerheten. Det är viktigt att beskära döda, skadade eller sjuka grenar. Särskilt de som kan falla och orsaka skada på människor eller byggnader.
  • Hälsa: Trädbeskärning kan därav hjälpa till att förbättra trädets hälsa genom att ta bort sjuka, döda eller skadade delar och förhindra tillväxten av nya skott som kan stjälpa trädets hälsa.
  • Estetik: Beskärning kan också hjälpa till att förbättra trädets utseende genom att forma kronan och förhindra tillväxten av oviktiga grenar.

.

Hur beskär man ett träd?

Att beskära träd kan vara en utmaning, men med rätt verktyg och följande steg-för-steg guide, kan det bli en enkel och säker process.

Verktyg som behövs

Det är otroligt viktigt att man tar säkerheten på största allvar när man beskär träd, och det är därför nödvändigt att använda lämplig säkerhetsutrustning och beskärningsverktyg.

De verktyg som under omständigheterna behövs för att beskära träd inkluderar motorsåg, grensåg, grensax och toppsax. Motorsågen är ett viktigt verktyg då man beskär större grenar, medan grensåg och grensax är lämpliga för mindre grenar. Sist men inte minst används toppsax för att forma trädet och förbättra dess form.

Det är dessutom viktigt att man använder rätt verktyg för rätt uppgift och att man håller verktygen i god skick. Det är också viktigt att man har kunskap om säkerhetsföreskrifter och användning av verktyg för att minimera risken för skador.

Olika säkerhetsaspekter

Säkerhetsutrustning inkluderar t.ex. säkerhetssele, hjälm och säkerhetsglasögon. Det är också viktigt att ha tillgång till första hjälpen-kit och telefon för nödsituationer.

Sammantaget är säkerhetsutrustning och verktyg avgörande för en säker och effektiv trädbeskärning. D.v.s det är viktigt att man investerar i högkvalitativ utrustning och verktyg för att säkerställa trädens hälsa och säkerhet.

Bild på en trädvårdsexpert som beskär ett vackert äppelträd för att förbättra dess form och produktivitet

Vanliga frågor & svar kring beskärning av träd

Här har vi slutligen samlat svar på vanliga frågor vi får om beskärning. Har du frågor specifikt om trädfällning har vi på samma sätt samlat liknande frågor och svar här. Självklart går det ändå utmärkt att kontakta oss direkt om du har undrar över något som inte finns med här.

Frågor och svar

Inom trädgårdsbranschen ingår en mängd olika tjänster i RUT-avdraget, inklusive trädgårdsarbete som beskärning av träd, beskärning av buskar, ogräsrensning och skötsel av gräsmattor. För att få RUT-avdrag måste arbetet vara utfört av ett registrerat företag och kostnaderna måste vara i linje med marknadspriset.

Det är viktigt att notera att RUT-avdraget inte gäller för arbeten som utförs av bostadens ägare eller andra anhöriga. Det är också viktigt att följa gällande regler och föreskrifter för RUT-avdrag, inklusive dokumentation av arbeten och kostnaderna.

Sammantaget är RUT-avdrag en viktig möjlighet för privatpersoner att få skattereduktion för trädgårdsarbeten i bostaden. Med andra ord, för att säkerställa att du får mesta möjliga nytta av avdraget är det viktigt att du följer gällande regler och föreskrifter.

Exempel på vilka arbeten som är godkända för RUT-avdrag kan du hitta på Skatteverkets webbsida.

Ofta delas trädbeskärning in i två olika typer: uppbyggnadsbeskärning och underhållsbeskärning. Under uppbyggnadsbeskärningen av små ungträd avgörs vilka grenar man vill ska bygga kronan. När det kommer till underhållsbeskärning av ett äldre träd strävar man efter en balans mellan äldre och nyare grenar.

När det kommer till fruktträd i området kring Stockholm- och Uppsala län kan man beskära i stort sett året om, förutsatt att vintern är mild. Däremot undviker man gärna att beskära ett fruktträd under vegetationsperioden, det vill säga maj och juni. Då behöver trädet kraft för att blomstra och bära frukt.

Således är det viktigt att anlita en professionell trädfällare eller arborist för att säkerställa säker, effektiv och hälsosam beskärning av träd. Avslutningsvis har arborister den expertis, utrustning, träning och erfarenhet som krävs för att säkerställa bästa möjliga resultat.

Upptäck bekvämligheten med att ha våra experter nära dig. Vi erbjuder beskärningstjänster i Norrtälje, Stockholm och Uppsala, så att din trädgård kan förbli vacker och felfri. Här hittar du oss på den plats du har permanent -eller sommarboende.

Vilka träd bör man beskära?

Tjänster inom beskärning vi erbjuder

Djupeskog Trädfällning erbjuder tjänsten beskärning.

Beskärning av träd är en process som syftar till att forma och underhålla träd genom att avlägsna grenar och kvistar. Denna metod utförs med hjälp av specialiserade verktyg som trädbeskärningsverktyg eller såg, och det fokuserar på att främja trädets hälsa och estetik.

Under trädbeskärningen används olika tekniker beroende på syftet, inklusive att ta bort döda eller skadade grenar, forma trädets krona eller reducera dess storlek. Genom att skapa en vältrimmad och hälsosam trädstruktur kan trädbeskärning bidra till att förbättra ljusgenomsläppet, minska risken för sjukdomar och främja en mer attraktiv trädform.

Denna metod praktiseras ofta av professionella trädvårdsexperter, trädgårdsanläggare och fastighetsägare, särskilt när det gäller att främja trädens övergripande välbefinnande och för att anpassa utseendet på träd i olika miljöer.

Priser och serviceområden

En av de vanligaste frågorna vi får är vilka träd man bör beskära. Eftersom vi vill ge dig en tydlig bild av detta, är det viktigt att förstå att trädbeskärning är en skräddarsydd process som bör anpassas till varje trädindivid och dess specifika behov. Här är några överväganden som kan hjälpa dig att bestämma vilka träd som kan dra nytta av beskärning.

Hälsa och säkerhet

Träd med sjuka eller skadade grenar bör prioriteras för beskärning. Detta bidrar inte bara till att förhindra spridning av sjukdomar inom trädet utan minskar också risken för att grenar bryts av och faller, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk.

Form och struktur

Beskärning kan vara fördelaktig för att forma trädets krona och ge den en mer önskvärd struktur. Detta kan bidra till att förbättra trädets estetik och samtidigt främja en sund tillväxt.

Ljusinsläpp

Om ett träd har täta grenar som hindrar ljus från att nå dess inre delar, kan beskärning användas för att öppna upp kronan och öka ljusgenomsläpp. Detta är särskilt viktigt för träd som växer i områden där tillgången på ljus är begränsad.

Åldersrelaterade åtgärder

Äldre träd kan dra nytta av beskärning för att minska viktbelastningen på grenar och främja en sundare tillväxt. Åtgärder som formbeskärning och avlägsnande av döda träddelar kan vara särskilt fördelaktiga.

Vid beslutet om trädbeskärning är det alltid bäst att rådgöra med professionella trädvårdsexperter eller arborister. Vi kan utföra en noggrann bedömning av trädets hälsa och tillstånd och erbjuda skräddarsydda rekommendationer baserat på just dina träds behov.